Privacy

Verantwoordelijke

De verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens die je meedeelt via deze game zijn het NVSM en haar partners, met hoofdzetel gevestigd te 1000 Brussel, Sint-Jansstraat 32-38. De verwerking van de gegevens zal gebeuren door Bazookas NV.

Gebruik

De persoonlijke gegevens die je aan ons meedeelt, kunnen door onze medewerkers verwerkt en bewaard worden. Het betreft IP-adres en wanneer dit wordt gevraagd: nickname, geslacht, leeftijd, familienaam, voornaam, mailadres, locatiegegevens en naam van de school.

De gegevens worden gebruikt in het kader van de verwerking van de resultaten van deze game en de bekendmaking van relevante dienstverlening van de Socialistische Mutualiteiten en haar partners (o.m. bekendmaking workshops, educatieve pakketten en wedstrijden). Geanonimiseerde data worden bijgehouden met oog op het verbeteren van de game, de spelervaring en voor onderzoek naar gedragsverandering. Zij worden voor geen enkel ander doeleinde gebruikt.

We bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode van maximum 5 jaar.
De verwerking van je gegevens gebeurt enkel door medewerkers van de Socialistische Mutualiteiten, haar partners en Bazookas NV. De gegevens worden nooit bekendgemaakt of doorgegeven aan derden.

Met de verwerkende firma, Bazookas wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Hierin staan dan de verplichtingen om persoonsgegevens conform de GDPR wetgeving te verwerken.

Veiligheid

We hanteren de nodige maatregelen om de bescherming van je persoonlijke gegevens te garanderen en verlies of onrechtmatig gebruik van de gegevens te voorkomen. Bazookas, de verwerkende firma doet al het nodige om uw gegevens te beschermen (o.a. back-up van data, firewall, bescherming tegen Distributed Denial of Service).

Google Analytics

Bazookas de verwerkende firma, gebruikt Google Analytics, een programma dat vertelt hoe spelers zich gedragen in de game, alsook het spelverloop en resultaat. Deze data wordt anoniem doorgestuurd naar Google analytics. Google Analytics plaatst hiervoor een plugin op uw computer, tablet of smartphone. Google Analytics analyseert deze gegevens en wij kunnen de resultaten bekijken. Google kan deze informatie aan derden verstrekken als zij daartoe wettelijk gehouden is en/of als derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie gebruiken voor andere Google diensten naar eigen goeddunken. Wij hebben daar geen invloed op.

Toegang, wijziging en overdracht

Je hebt een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we van jou verzamelen. Je hebt ook het recht om je persoonsgegevens die in ons bezit zijn te laten wijzigen bij fout of te wissen, indien je dat wenst. Eveneens heb je het recht om je persoonsgegevens die door ons verwerkt worden op een gestructureerde, gangbare, elektronische vorm te verkrijgen.

Je kan daartoe je verzoek richten tot de dienst Gezondheidsbevordering, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel of via gezondheidsbevordering@socmut.be.

Klachtrecht

Indien je klachten hebt dan kan je in eerste instantie steeds bij ons terecht. Wij zullen deze zeker tijdig behandelen. Je kan dit richten tot de dienst Gezondheidsbevordering, Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, St. Jansstraat 32-38, 1000 Brussel of via gezondheidsbevordering@socmut.be.

Indien je van mening bent dat wij je klachten niet afdoende hebben behandeld, dan kan je contact opnemen met de Privacy-commissie, de hogere instantie omtrent klachten m.b.t. de verwerking van je persoonsgegevens. Meer info vind je terug op www.privacycommission.be.

Aansprakelijkheid

Het NVSM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse, materiële, immateriële of lichamelijke schade die ontstaat uit het gebruik van de game of het gegeven advies. Het kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen of problemen die inherent zijn aan het gebruik van het internet.